CLUB du SOLEIL de la PORTE OCÉANE
   
 
 
kiel anigi
 

Sin prezenti ce la dejorejo malfermita la tutan jaron je "bois des 40 acrs 76111Yport"ciusabate matene, de la 10 a gis la 12 a horo,
telefono 06 02 24 45 10 - 02 35 27 30 64.

Post tiu renkonto kaj eventuale post vizito de nia tereno, vi povos aligi cu kiel ano cu kiel ferianto.

Aligo ano

Gi permesas al vi vizitadi la terenon kiam vi volas. Vi pagas nur la semajnajn tagojn lau la valida tarifo . Vi ankau povos partopreni la aktivecojn: sauno (ce tereno) kaj nagado (urba nagejo en Le Havre ciujn vendredojn de la 21a gis la 22 a horo) 2€.

Kluba karto provizita de la stampo de la naturista Franca Federacio al vi estos donita. Tiu ci karto ankau permesos al vi la eniron en la aliaj naturistaj terenoj.

 

Aligo Ferianto
La kluba karto estos ankau donita al vi provizita de la stampo de la Naturista Franca Federacio, sed tie ciuj tranoktadoj estos pagotaj kaj vi ne povos partopreni la nagejan aktivecon.
Oficejo :Tereno : Bois des 40 Acres 76111 Yport