CLUB du SOLEIL de la PORTE OCÉANE
   
 
 
La suna klubo de OCEANA PORDO estas felica akcepti vin ce la "Bois des 40 Acres" kiu etendigas sur la altebenajo " Hogues " situita je la 100 metroj da alteco sur la klifoj kiuj superelstaras la maron kiun oni povas ekvidi de la pordego de la tereno je distanco de 1 kilometro.
 
 
 
La tereno, paradizo de multaj birdoj kaj rifugejo da la kunikloj estas cirkauita de ciuj partoj per pluraj vicoj da arboj divespecaj, kun altaj filikoj, kiuj formas naturan ekranon kal sirmas kontrau la cefaj nordokcidentaj ventoj. Areo por infantaj ludoj kun gimnastiktrabaro, retpilka tereno same kiel jetglobludejo, kaj de post la 16 a de majo 2004 a arkpafejo rezervas al vi sportan aktivecon tre sanigan.
Suficaj instalajoj sed sen lukso permesas al la anoj de la klubo kaj al la vizitantoj vizitadon de la tereno dum la tuta jaro, profitadon de la sauno (senpaga, de la dormejo, de la ekipita kuirejo kaj de la loko de la junuloj.
Lokoj por tendoj, karavanoj kaj dometoj pli au malpli sunigitaj au malaperantaj en la vegetalaro proponas al la naturistoj eblecon de tre agrabla restado
Je malpli ol 10 kilometrojn ETRETAT kun ties klifoj ,FECAMP kun ties BENEDICTINE je proksimune 15 kilometrojn la petrolhaveno ANTIFER kaj poste pro sciemo je proksimune 30 kilometrojn, vi povos vidi la majstroverkon de la industria civilizacio; la granda haveno LE HAVRE kiu estis la rifugejo de la plej famaj pasagersipegoj de la mondo. Vi vizitos la novan urbon kiu same kiel gia atributo SALAMANDRO restarigis el siaj cindroj.
Supreniri la SEINE gis TANCARVILLE ponto pasante tra la NORMANDIE ponto (audacaj arkitekturajoj kiuj superelstaras la riveregon) vi malkovros la enfluejon gis HONFLEUR (internacia turista urbo) kaj enprofundigos vian rigardon direkte al sudo por ekcirkauhavi la spektaklon de la verdiganta NORMANDIE kie serpentumas multeco da rojoj.
Sed ni ne diros cion al vi ,vi mem malkovros, car ni estas certaj ke baldau vi venos miri

Gis baldau ce ni !!!!!!